Jumat, 29 April 2011

2 Mei 2011

Senin, 2 Mei 2011
Yohanes 3:1-8
1 Ada seorang tokoh agama dari kalangan orang Farisi yang bernama Nikodemus. 2 Pada suatu malam ia datang kepada Yesus dan berkata, "Bapak Guru, kami tahu Bapak diutus Allah. Sebab tak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti yang Bapak buat, kalau Allah tidak menyertai dia." 3 Yesus menjawab, "Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah, kalau ia tidak dilahirkan kembali." 4 "Masakan orang dewasa dapat lahir kembali?" kata Nikodemus kepada Yesus. "Mungkinkah ia masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi?" 5 Yesus menjawab, "Sungguh benar kata-Ku ini: kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah, orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. 6 Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani dilahirkan oleh Roh Allah. 7 Jangan heran kalau Aku mengatakan: kamu semua harus dilahirkan kembali. 8 Angin bertiup ke mana ia mau; kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Allah."

Ayat Emas : Yesus menjawab, "Sungguh benar kata-Ku ini: kalau orang tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Allah, orang itu tak dapat menjadi anggota umat Allah. (Yohanes 3:5) BAPTIS
            Tak seperti biasanya, kali ini Stella terlihat sangat ceria dan berdandan lebih rapi. Rupanya ia hendak mengikuti upacara pembaptisan Chirly, adiknya. Saat menyaksikan pencurahan air baptis dan penerimaan lilin baptis, serta melihat Chirly yang mengenakan pakaian putih, Stella merasa begitu bahagia dan bersyukur. Sebab kini Chirly telah turut menjadi keluarga Kristus dan menjadi Anak Allah.
            Seusai upacara pembaptisan di Gereja, mereka pun merayakan kebahagiaan itu bersama teman-teman dan sanak saudara     
            Melalui pembaptisan kita telah dilahirkan untuk mengalami hidup baru di dalam Roh dan kebenaran. Karena kini kita telah menjadi bagian dari keluarga Allah yang adalah Roh dan kebenaran itu sendiri.
            Kapan kamu dibaptis ? Siapa yang membaptis dan wali baptism ? Ingatlah mereka dalam setiap doa. ( Bonaventura )
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar